wtorek, 28.04.2020

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka uplasował się na I miejscu spośród wszystkich jednostek naukowych SGGW w kategorii ogólnej liczby punktów za publikacje

Szanowni Państwo,

z prawdziwą przyjemnością pragnę Państwa poinformować, że zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez Pana Prorektora ds. Nauki – prof. dr hab. Mariana Binka w czasie posiedzenia Senatu SGGW w dniu 27.04.2020r. nasz Instytut uplasował się na I miejscu spośród wszystkich jednostek naukowych SGGW w kategorii ogólnej liczby punktów za publikacje oraz w kategorii liczby punków za publikacje w przeliczeniu na 1 nauczyciela akademickiego.

Jest to bezprecedensowy wynik jaki uzyskaliśmy na przestrzeni wielu lat, za co chciałabym wszystkim Państwu serdecznie podziękować i pogratulować. Mam nadzieję, że naszą ambicją jest aby ten wynik nie tylko utrzymać, ale go powiększyć, tym bardziej, że są takie możliwości.

Dziękując Państwu raz jeszcze za dotychczasowe zaangażowanie i wysiłek w pomnażanie dorobku naszej jednostki i jej umiejscowienie wśród innych jednostek naukowych SGGW, pragnę zwrócić Państwa uwagę na przeciętną liczbę punktów za publikację, która w naszym przypadku wyniosła 76.8, co warto byłoby odnieść do indywidualnych osiągnięć publikacyjnych poszczególnych pracowników, w celu ewentualnego przesyłania planowanych artykułów do wyżej punktowanych czasopism.

Pozdrawiam wszystkich bardzo serdeczni, życząc zdrowia i dalszych osiągnięć.

Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

Dyrektor Instytutu

facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin